Pakalpojuma noteikumi

SIA RR Tech, reģistrācijas nr. 43603088948, adrese: "Vārpas", Tīreļi, Valgundes pagasts, turpmāk - tiešsaistes veikals - nodrošina vietnē pieejamo saturu un sniedz preces / pakalpojumus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem lietošanas noteikumiem.
1. Vispārīgi noteikumi
Ja patērētājs iegādājas preces / pakalpojumus, izmantojot vietni, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu un uz to attiecas Latvijas Republikas tiesību normas, kas regulē distances līgumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Latvijas Republikas likumu. Latvijas Republikas Ministru kabineta Latvijas noteikumi “Noteikumi par distances līgumiem” utt.
2. Pirkumu veikšana
Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācijas ir norādītas blakus precēm.
Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus pirkumu grozā. Aizpildiet visus obligātos laukus un izvēlieties vispiemērotāko piegādes veidu. Pēc tam ekrānā tiek parādītas kopējās pasūtījuma izmaksas ar piegādi. Veiciet pirkuma maksājumu, lai pabeigtu pasūtījumu.
3. Maksājuma noteikumi
Norēķinu valūta vietnē ir euro. Norēķināties par pirkumu var, izvēloties vienu no maksājuma veidiem - norēķināties ar karti vai norēķināties internetbankā.
NB! Izmantojot tiešsaistes bankas maksājuma veidu, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas "Atgriezties pie tirgotāja".
Maksājumu veikšanai nepieciešamie personas dati tiek pārsūtīti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.
Līgums stājas spēkā pēc veiksmīgas samaksas interneta veikala bankas kontā. Ja kāda iemesla dēļ nav iespējams izpildīt pasūtījumu, Pircējs tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
4. Piegādes noteikumi
Preces tiek piegādātas visai Eiropas Savienībai. Iegādātās preces tiek piegādātas, izmantojot: paku partnerus, kurjeru, saņemšanu no veikala. Visas maksas un nodokļus, kas maksājami par sūtījuma saņemšanu piegādes galamērķī, sedz Pircējs. Piegādes izmaksas tiek parādītas pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendārajām dienām, informējot par to klientu.
5. Atteikuma tiesības
Pircējam ir tiesības atteikt Preci 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas. (Atkarībā no produkta pircējam var nebūt obligātas atteikuma tiesības, šajā gadījumā iemesls ir skaidri jānorāda un jāpaskaidro). Atteikuma tiesības neattiecas, ja Pircējs ir juridiska persona.
Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preču kvalitātes un drošības uzturēšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā. Ja preces tiek nepareizi izmantotas vai sabojātas, lietošanas laikā atstājot novārtā preces vai neievērojot instrukcijas, ja tiek pazaudēts preču oriģinālais iepakojums vai ja tā iepakojums ir ievērojami bojāts, tiešsaistes veikalam ir tiesības samazināt kompensāciju atbilstoši preču vērtība.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma pieprasījums, brīvā tekstā norādot savu vārdu un pasūtījuma numuru, nosūtot to uz e-pasta adresi info@rrtech.eu ne vēlāk kā 14 dienas pēc preču saņemšanas.
Pircēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas interneta veikalam, atgriezt Pārdevējam preces. Saņemot atgrieztās preces, tiešsaistes veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus maksājumus, kas saņemti no pircēja, pamatojoties uz distances līgumu.
Pārdevējam ir tiesības ieturēt samaksu, līdz viņš ir saņēmis Pircēja apstiprinājumu par Preču vai preču atgriešanu. Ja pircējs ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis lētāko piegādes veidu, kas tiek piedāvāts interneta veikalā, tiešsaistes veikalam nav pienākuma kompensēt pārmērīgās piegādes izmaksas.
Interneta veikals nav atbildīgs par kavēšanos saistību izpildē vai neizpildē, vai par jebkāda cita veida neizpildi tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kurus Interneta veikals nevar pamatoti kontrolēt.
Interneta veikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja interneta veikalā norādītā cena kļūdas dēļ ir ievērojami zemāka par tā tirgus cenu.

6. Patērētāja tiesības uz neatbilstošām precēm
Interneta veikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai defektiem, kas radušies 6 mēnešu laikā no piegādes dienas klientam vai bijuši piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar raksturu vai defektu. Pircējam par preču neatbilstību jāinformē Pārdevējs nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās atklāšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar tiešsaistes veikalu vietnē info@rrtech.eu
Interneta veikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības bez maksas pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm.
Ja preces nevar salabot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus maksājumus, kas paredzēti distances līgumā. Pārdevējs 15 dienu laikā sniedz rakstisku atbildi uz patērētāja sūdzību.
7. Pircēja personas datu apstrāde
Interneta veikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis, pasūtot preces, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pastu utt.
Interneta veikals pārsūta personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam (-iem), lai nodrošinātu preču piegādi.
Ja esat skaidri piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, ieskaitot biļetenus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar jums, lai sniegtu informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākos piedāvājumus. Šim nolūkam mēs varam apstrādāt jūsu norādīto e-pasta adresi, reģistrējoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga komunikācijas, paziņojot par to mums, rakstot uz info@rrtech.eu.
8. Strīdu izšķiršanas procedūra
Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un noteikumus.
Visus strīdus, kas rodas starp Pārdevēju un Pircēju, Puses risina savstarpējās sarunās vai sarakstoties. Ja strīds netiks atrisināts sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu izšķirs Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai Latvijas Republikas tiesai.
Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas struktūrās.